SỰ KIỆN & LỚP HỌC

Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN thường xuyên tổ chức các lớp học dài ngày cũng như hội thảo ngắn ngày với các chủ đề liên quan tới tìm việc, skill-up trong công việc, tìm hiểu văn hoá và giúp giao tiếp tốt hơn với người Nhật. 

Hãy tham gia các lớp học và chương trình hội thảo của MPKEN để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình sống và học tập tại Nhật bạn nhé!

Hãy đăng ký thành viên để nhận thông tin về việc làm, seminar và các thông tin hữu ích khác cho cuộc sống tại Nhật từ MPKEN.