J0558 TOKUTEI GINO NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

(YAMAGUCHI)

Một công ty lĩnh vực công nghiệp nguyên liệu có nhân viên và cả người đại diện đều ở độ tuổi 20 ~ 30, môi trường rất phù hợp với người trẻ, chuyên nhận các công việc hàn rèn trong nhà máy sản xuất khung thép trong xây dựng, hệ thống ống nước, sản xuất đồ hộp,.... cần tuyển 1-2 nhân viên theo visa tokutei gino vào làm việc với nội dung công việc như sau:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Làm việc tại công xưởng trong nhà máy, bao gồm các công việc như cắt thép vật liệu, hàn tay, hàn trong máy móc và xây dựng, gia công, lắp đặt, …

Chủ yếu là công việc liên quan đến hàn rèn sắt.

NƠI LÀM VIỆC

Iwakuni, Yamaguchi

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Nhân viên chính thức

THỜI GIAN LÀM VIỆC

  • Làm việc từ 8:00~17:00

  • Nghỉ Chủ nhật

LƯƠNG THƯỞNG VÀ ĐÃI NGỘ

  • Lương 18~20 man/tháng

  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm việc làm, chế độ lương hưu phúc lợi...

YÊU CẦu

Sử dụng được tiếng Nhật

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tuyển 1~2 người

--> Gửi hồ sơ qua link : bit.ly/kynang-dacdinh chọn mã công việc J0558