J0561  BAITO NHÂN VIÊN TÁI CHẾ

(TOKUSHIMA)

Một công ty chuyên tái chế hộp nhựa và vật liệu đóng gói plastic, kinh doanh tăng trưởng ổn định, không chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch Covid hiện đang cần tuyển nhân viên baito như sau:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NƠI LÀM VIỆC

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

THỜI GIAN LÀM VIỆC

LƯƠNG THƯỞNG VÀ ĐÃI NGỘ

YÊU CẦU

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG  

---> Gửi hồ sơ qua link : Bit.ly/VieclamMpken chọn mã công việc J0561